ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ- DRY TYPE TRANFORMERS

New

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, 1600 kVa, SIEMENS

DRY-TYPE TRANSFORMERS MEDIUM VOLTAGE, 1600kVa, SIEMENS

ΤΙΜΗ: 12.500 €

More details

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, 1600 kVa, SIEMENS

Dry- Type Transformers 

ΤΙΜΗ: 12.500 €