ΑΣΤΕΡΟΤΡΙΓΩΝΟ- STAR DELTA SWITCH

New

ΑΣΤΕΡΟΤΡΙΓΩΝΟ 7,5 Hp. Πίνακας Αστέρος-Τριγώνου (ΥΔ) για την προοδευτική εκκίνηση ενός κινητήρα αεροσυμπιεστή.

STAR DELTA SWITCH, 7,5 Hp, DISTRIBUTION BOARD 7,5 HP, STAR DELTA

ΤΙΜΗ: 120 €

More details

ΑΣΤΕΡΟΤΡΙΓΩΝΟ 7,5 Hp. Πίνακας Αστέρος-Τριγώνου (ΥΔ) για την προοδευτική εκκίνηση ενός κινητήρα αεροσυμπιεστή.

Για τους πίνακες αυτούς είναι απαραίτητ και η τοποθέτηση δύο ηλεκτροβαλβίδων στις κεφαλές του συμπιεστή, για την εκτόνωση του αέρα στον Αστέρα. Πραιρετικά δε τοποθετείται Επιτηρητής Διαδοχής Φάσεων για τη σωστή περιστροφή του κινητήρα και την προστασία του απο πιθανή έλλειψη ή πτώση κάποιας φάσεως. Η καλωδίωσή του είναι προκατασκευασμένη στον πίνακα.

ΤΙΜΗ: 120 €