ΠΥΚΝΩΤΕΣ - CAPACITORS

New

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 

ΤΙΜΗ: 3 € / kVar

More details

ΠΥΚΝΩΤΕΣ. Διάταξη που αποτελείται από δύο αγώγιμες πλάκες οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από κάποιο μονωτικό υλικό. Ο πυκνωτής έχει την ιδιότητα να συγκρατεί στους οπλισμούς του ηλεκτρικό φορτίο, όταν εφαρμοστεί μια τάση στα άκρα του. Η ποσότητα του φορτίου που μπορεί να συγκρατήσει ο πυκνωτής εξαρτάται από την επιφάνεια των οπλισμών του και την απόσταση μεταξύ των οπλισμών. Η ικανότητα ενός πυκνωτή να αποθηκεύει ενέργεια ονομάζεται χωρητικότητα. 

ΤΙΜΗ: 3 € / kVar