ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - Molded case circuit breaker

New

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, αυτόματοι διακόπτες ισχύος και διακόπτες φορτίου.

Εξυπηρετούν στην προστασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μας.

Molded case circuit breaker

More details

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος και διακόπτες φορτίου.

Εξυπηρετούν στην προστασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μας. Στους αυτόματους διακόπτες δεν έχουμε καθόλου δαπάνες αντικατάστασης, αντίθετα με τις ασφάλειες. Παράλληλα, αντέχουν τις αυξημένες καταπονήσεις σε περιπτώσεις σφαλμάτων και ιδιαίτερα βραχυκυκλωμάτων! Επίσης το θερμικό στοιχείο που φέρουν τους εξασφαλίζει την προστασία έναντι υπερφορτίσεως.