ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΩΝ - PUMPS

New

ΑΝΤΛΙΑ Μεταγγίσεως Τροφίμων

Inox PUMPS for transporting oil, and fluids.

ΤΙΜΗ: 7 € / kg

More details

ΑΝΤΛΙΑ Μεταγγίσεως Τροφίμων, και γενικά παχύρευστων υγρών. Ανοξείδωτη χρησιμεύει ευρέως για τη μετάγγιση παχύρρευστων και ιξωδών υγρών. 

ΤΙΜΗ: 7 € / kg