ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ - AIR VALVES

New

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ BOSCH, FESTO και από άλλες εταιρείες

AIR VALVES BOSCH,FESTO, SOLENOID VALVES

ΤΙΜΗ: 70 €

More details

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ BOSCH, FESTO και από άλλες εταιρείες. Οι βαλβίδες αέρος χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελέγξουν την κίνηση των εμβόλων συνήθως σε αυτοματισμούς πεπιεσμένου αέρα.

ΤΙΜΗ: 70 €