ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ - POWER COMPENSATION

New

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ SIEMENS 280 kVa

SIEMENS REACTIVE POWER COMPENSATION – cosφ CORRECTION

ΤΙΜΗ: 1.700 €

More details

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ SIEMENS 280 kVa, ΠΛΗΡΩΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ. Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή standards και με βέλτιστο ηλεκτρολογικό υλικό, κατά κανόνα Siemens, ενώ τα ερμάρια και πεδία είναι τυποποιημένα και πιστοποιημένα αναλόγως. Διαθέτει πηνία εκφόρτισης καθώς επίσης ανεμιστήρα και φίλτρο, ενώ είναι και εξοπλισμένος με cosφ ρυθμιστή άεργου ισχύος.  Προσαρμόζεται εύκολα στις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη και ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

ΤΙΜΗ: 1.700 €